ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ

     กฎกติกาต่าง ๆ ต่อไปนี้ เป็นข้อตกลงการใช้งานระหว่าง SLOT-TRUE-WALLET และสมาชิกทุกท่าน ซึ่งการลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับเรา ถือว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงดังที่เราจะกล่าวต่อไปนี้ 

     1. การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ของเรา ผู้เล่นต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบเกมที่คุณเล่น และรวมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดจากการร่วมสนุกกับเราแต่เพียงผู้เดียว 

     2. ผู้ที่จะลงทะเบียนเข้ามาเป็นสมาชิกับเรา ต้องมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น 

     3. คุณสมาชิกต้องมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในการเก็บ จดจำชื่อบัญชี และรหัสสำหรับเข้าใช้งานแต่เพียงผู้เดียว 

     4. คุณสมาชิกจะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดิมพันต่าง ๆ ที่ได้รับการยืนยันเสร็จสิ้นแล้ว 

     5. ทางเราขอยกเลิกการเดิมพัน ผลประโยชน์ที่จะได้รับ หรือผลกำไรใด ๆ ของผู้เล่น ที่เกิดจากความพยายามในการฉ้อโกง ผลกำไรต่าง ๆ ที่ได้จากการเดิมพันจะถือเป็นโมฆะทั้งหมด 

     6. ทางเรามีสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีการใช้งานของผู้เล่นได้ตลอดเวลา โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางเรา ที่เกิดจากการพยายามฉ้อโกง หรือการเป็นเจ้ามือรับแทง รวมกลุ่มเดิมพัน หรือการกระทำของสมาชิกที่พยายามจะเพิ่มผลกำไรด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง 

     7. กรณีการทำธุรกรรมทางด้านการเงินของคุณ ทางเรามีสิทธิ์ที่จะเก็บ หรือขอหลักฐาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องในรูปแบบต่าง ๆ ได้เสมอ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในด้านเงินทุน ทั้งของสมาชิกเอง และของทางเว็บไซต์ 

     8. หากรายละเอียดต่าง ๆ ในข้อมูลส่วนตัวของคุณไม่ถูกต้อง เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อ นามสกุล คุณสมาชิกมีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งทางเรา เพื่อทำการแก้ไขทันทีที่ทราบ เนื่องจากความผิดพลาดดังกล่าวนั้น อาจส่งผลเมื่อคุณต้องการทำธุรกรรมกับเรา เช่น การฝาก หรือการถอนเงิน เป็นต้น 

     9. การสื่อสารและการใช้งานเมนูต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของทางเรา ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก เพื่อป้องกันการขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น หากสื่อสารคนละภาษา 

     10. ทางเราไม่อนุญาตให้สมาชิกมีบัญชีกับทางเรามากกว่า 1 บัญชี หากพบเจอว่าท่านใดมีการเปิดบัญชีกับเรามากกว่า 1 บัญชี ทางเรามีสิทธิ์ในการปิดบัญชีใดบัญชีหนึ่งของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

     11. การรับโปรโมชั่น โบนัส หรือข้อเสนอพิเศษใด ๆ ก็ตาม ผู้รับต้องอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนที่จะรับ หากผู้รับกดรับเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะถือว่าคุณได้ยอดรับเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เราได้แจ้งไว้โดยสมบูรณ์

ข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับโปรโมชั่น

     1. โปรโมชั่นต่าง ๆ จากทางเรา จำกัดไว้สำหรับบัญชีบุคคลเดียว 

     2. โปรโมชั่นทั้งหมดของเรามาพร้อมกับเงื่อนไขที่มี over turn หมายความว่าสมาชิกทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัด 

     3. เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโบนัส โปรโมชั่น หรือผลชนะที่มีความเกี่ยวเนื่องกับยอดเงินของสมาชิก หรือกลุ่มผู้เล่นที่มีการสมรู้ร่วมคิด มีพฤติกรรมที่น่าสงสัย ไม่น่าไว้วางใจ หรือเป็นการกระทำที่ทุจริต 

     4. กรณีที่ตรวจพบว่าสมาชิกมีการใช้โบนัสในทางที่ผิด เราขอสงวนสิทธิ์ในการรับโบนัสคืน 

     5. หากสมาชิกให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ในการดำเนินการด้านต่าง ๆ เราขอไม่รับผิดชอบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

     6. เราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนหรือยกเลิกโปรโมชั่น ของสมาชิกทุกท่าน 

     7. การตัดสินของผู้บริการสูงสุดจากทางเรา ถือเป็นที่สิ้นสุด

Scroll to Top